Hvad er psykoterapi? En kort oversigt

Psykoterapi eller terapi er en række knytte til at fremme mentale sundhed og løse psykiske problemer. Det er et helbredelses- eller behandlingsforløb der udføres af professionelle, kvalificerede terapeuter som har specialiseret sig i de relevante terapiformer. I princippet er formålet med psykoterapi at fremme velvære og øge personens livskvalitet.

Der findes mange forskellige metoder og teknikker inden for psykoterapi, men de har alle det samme formål – at hjælpe patienterne med at besejre livsforstyrrende problemer, f.eks. lavt selvværd, depression, angst og misbrug. Psykoterapien kan fokusere på individet, parter eller familier.

En bred vifte af psykoterapiformer findes – herunder kognitiv adfærdsterapi (CBT), humanistisk terapi, motivationsterapi, narrativ terapi, systemisk familie terapi og imidlertid er ikke disse alle omfattede. Der er meget mere at kende til teknikker til rådighed. Selvom der er mange variationer i hvert eneste emne område, er nedenstående de mest almindelig metoder påmarkedet:

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) handler om at identificere potentielt destruktive tankemønstre og ændre dem til mere konstruktive mønstre ved at analysere og justere sindets processer for bedre håndtering af situationen.

Humanistisk terapi involverer at fokusere på personers bevidste indsigt i hele selv-udviklingen. Meningen er at opdage dine ønsker, ændre usunde handlemønstre og skabe et sundere miljø for helbredelse.

Motivational Interviewing (MI) bruger positive reinforcement for at hjælpe klienten med at finde motivationen til at opnå det, de ønsker med terapien.

Narrativ terapi bruges til at visualisere tanker og identificere handlingsstrategier til problemløsning gennem fortolkninger af historier narrativer om præsentationen af problemet.

Systemisk familie terapi bruges til at levere baggrundsviden til alle familiemedlemmer om, hvordan en familiesystemets dynamik fungerer og behandle et specifikt problem ved at transformere systemet gennem forandringer af de interne mønstre.

Psykoterapi er en effektiv måde at behandle psykiske lidelser på. Det tilbyder værktøjer og strategier, som kan hjælpe en person med at træffe gode beslutninger i krisetider.

Psykoterapi foregår typisk i et privat rum mellem en professionel psykoterapeut og patienten. Psykoterapeuten fungerer som en form for sparringspartner og guide, der spørger på indsigtsfulde måder og lytter med umiddelbarhed og interesse. Under sessionerne lærer patienten nye metoder og værktøjer, der skal hjælpe dem med at tackle problemer, der kan interferere med deres livskvalitet.

Psykoterapi er mere end bare tale. En række forskellige tilgange bruges, herunder fokuseret kognitiv adfærdsterapi, systemisk terapi, miljøterapi og humanistisk psykoterapi. Nogle sessioner foretrækkes for individuelle mål, andre for parterapeutiske sessioner eller gruppesessioner. Når dette er sagt, betyder det ikke, at de forskellige former for terapier forsøger at opnå uløselige mål – tværtimod ved enhver terapiform at bringe patienten tættere på deres egne evner til selvhjulpenhed og autonomi.

Psykoterapi har også tendens til at have evnen til at hjælpe patienten med at udlede uhensigtsmæssige mønstre eller overveje barske perspektiver, der forhindrer dem i at trives. Psykoterapi hjælper patienten med at genoverveje disse former for ting fra et andet perspektiv, så de kan ændre deres liv til det bedre.

Psykoterapi er et kraftfuldt værktøj, der kan hjælpe dig med at tackle spørgsmål, stress og udfordringer, du står over for. Det er en form for taleterapi, som arbejder for at øge dit livskvalitet og bedre din tilstand af velvære.

Psykoterapi er designet til at hjælpe mennesker med at håndtere en bred vifte af psykologiske problemer og problemstillinger. Det kan hjælpe dig med at identificere og udvikle nye måder at imødegå dine udfordringer på. Det kan også give ny “perspektivering” på problemet og andre relationelle situationer. Via dette kan det hjælpe dig med at øge selvforståelse, bevidsthed om følelser og generelt styrke din kommunikation med andre.

Psykoterapi udføres typisk mellem en psykolog eller sagsbehandler og patienten. Ofte tager det mere end et par sessioner at helbrede eller adressere en persons problemer. I de fleste situationer kommer man i terapi, fordi man har brug for noget ekstra støtte til at tackle verbale problemer eller følelsesmæssige stresssituationer.

Ifølge Professional Psychology Research and Practice, er et af målene med psykoterapi: At reducere stresselementernes indflydelse på virkeligheden, så negative adfærdsmønstre forandres til positive strategier. De forskellige typer af terapiformer har komplekse teorier bag sig, men de kan alle opdeles i tre kategorier; ændrer-adfærdsteknik, interpersonel teori og psykoanalyse.

Psykoterapi eller terapi er en række knytte til at fremme mentale sundhed og løse psykiske problemer. Det er et helbredelses- eller behandlingsforløb der udføres af professionelle, kvalificerede terapeuter som har specialiseret sig i de relevante terapiformer. I princippet er formålet med psykoterapi at fremme velvære og øge personens livskvalitet. Der findes mange forskellige metoder og…